Find us on:
a3

Dịch vụ Đào tạo & Phát triển

HR BUSINESS VIETNAM cùng doanh nghiệp thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ nhân sự và các chương trình truyền cảm hứng trong doanh nghiệp.

HR BUSINESS VIETNAM cùng doanh nghiệp thiết kế chương trình đạo tạo và phát triển theo yêu cầu đặc trưng của doanh nghiệp và hướng đến những đòi hỏi khác nhau cho từng ngành nghề và phân khúc nhân viên.

Xem: Một số hoạt động đào tạo phát triển

 

A handcrafted theme by Bebel Theme.