Find us on:
a4

Dịch vụ Định hướng và Tư vấn Nghề nghiệp

HR BUSINESS VIETNAM cung cấp tư vấn định hướng, khởi nghiệp, thay đổi và phát triển nghề nghiệp. Dịch vụ này hướng đến học sinh, sinh viên ưu tú và cá nhân là chuyên viên, quản lý và lãnh đạo khởi nghiệp, đang trải qua thay đổi và mong muốn phát triển cao hơn về nghề nghiệp.

HR BUSINESS VIETNAM tư vấn nghề nghiệp miễn phí cho đối tượng cá nhân được tuyển chọn là những người có nhu cầu học hỏi, phát triển và tạo dựng một tương lai tươi đẹp cho chính mình, người thân yêu, cộng đồng và xã hội.

A handcrafted theme by Bebel Theme.