Find us on:
a1

Dịch vụ khảo sát thị trường lao động

Cung cấp nền tảng công nghệ khảo sát ý kiến online bằng ngôn ngữ Việt và Anh giúp doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức và cộng đồng nghề nghiệp thiết kế chương trình khảo sát và thăm dò ý kiến chuyên biệt trong phạm vi nội bộ hoặc mở rộng. 

Cung cấp dịch vụ khảo sát tập trung vào những chủ đề cập nhật tức thời được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm và đề xuất giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Thu thập, phân tích dữ liệu, cung cấp nhận định và xu hướng mới nhất liên quan đến tối ưu hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp thiết kế các chương trình khảo sát theo yêu cầu sôi động và đặc thù của doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề chiến lược nguồn vốn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, đãi ngộ tổng thế, quản trị thành tích, quản trị nhân tài, gắn kết nhân viên và cải thiện môi trường làm việc.

A handcrafted theme by Bebel Theme.