Find us on:

Liên hệ HR Business Vietnam

Send us a message:

Công ty HR Business Vietnam
– Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Điện thoại: +84 28 6287 6051. Di động: +84 903 802 537. Fax: +84 28 6287 6045.
– Email: contact@hrbusiness.com.vn hoặc huong.huynh@hrbusiness.com.vn
– Web: https://hrbusiness.com.vn