Find us on:

Tin tức mới nhất từ HR Business Vietnam...


Vì sao bạn chọn HR Business Vietnam?


HR Business Vietnam do chị Huỳnh Thu Hường sáng lập. Chị là người tâm huyết và trưởng thành từ nghề nhân sự tại Việt Nam trong 30 năm qua.
HR Business Vietnam đồng hành cùng doanh nghiệp đưa ra những giải pháp và dịch vụ nhân sự thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua sự kết hợp của bề dầy kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quốc tế và kinh nghiệm áp dụng các mô hình quản trị nhân sự đương đại tại cho các doanh nghiệp thị trường Việt Nam. HR Business Vietnam hoạt động trên nền tảng công nghệ mới nhất và nguồn dữ liệu được khảo sát, nghiên cứu và cập nhật tức thời..